2.5.08

David McKee, Paul Klee i Peter Brueghel

Il·lustració de Bona idea, Elmer!, de David McKee
Composició (1914), de Paul Klee

Quadre d'una arquitectura vermella, groga, blava (1923), de Paul Klee

Il·lustració d'El cochinito de Carlota, de David McKee

Jocs infantils (1560), de Pieter Brueghel