2.6.08

My map book, de Sara Fanelli

La il·lustradora Sara Fanelli va publicar aquest llibre el 1995 (era el seu segon llibre). Aquest àlbum recull una sèrie de mapes personals: el mapa dels tresors, del meu barri, d'un dia, de la meva habitació, del meu gos, de la vora de mar...La portada de la versió francesa: Les cartes de ma vie, editada per Seuil (1995)
Mapa del meu cor
Mapa de la vora del mar